Tussenhout in Haarlem is prachtig gelegen in de buurt van het Spaarne in een groot historisch park.

Voor wie?

In Tussenhout bieden we zorg en begeleiding voor mensen met zorgindicatie 5 en 7.

Wonen in Tussenhout

Tussenhout is een gesloten, kleinschalige woonsetting voor mensen met dementie. Verdeeld over 3 etages heeft Tussenhout drie woonkamers en 26 slaapkamers. Elke bewoner heeft een eigen kamer. Op elke etage leven de bewoners samen in een grote gemeenschappelijke ruimte en woonkamer. In de woonkamer ontbijten, lunchen en dineren de bewoners gezamenlijk.
Het welzijn van de bewoner staat centraal, waarbij alle betrokkenen rondom een bewoner actief zijn. Onze medewerkers begeleiden bewoners bij het structureren van en invulling geven aan de dag. We bieden diverse activiteiten aan die passen bij de bewonersdoelgroep, zoals het maken en luisteren naar muziek, beweging en activiteiten die herinneringen ophalen.

Zorg en begeleiding

In Tussenhout leveren we persoonlijke zorg en begeleiding. Samen met de bewoner en zijn/haar vertegenwoordiger stellen we een zorgleefplan op. De medewerkers van de afdeling zijn het eerste aanspreekpunt. In Tussenhout werken we samen met de volgende zorgverleners:

  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Logopedist
  • Psycholoog
  • Diëtist
  • Tandarts
  • Pedicure
  • Welzijnscoördinator

Indicatie van de kosten

Bewoners met bovengenoemde indicatie krijgen de kosten voor verblijf, verzorging en verpleging vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast kunnen bewoners - tegen betaling -  diverse extra diensten afnemen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vraagt een eigen bijdrage voor zorglevering op basis van het eigen inkomen en vermogen.

Beschikbaarheid

Er zijn twee plaatsen vrij en er is geen wachtlijst.

Cliëntenraad Tussenhout

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Tussenhout. De cliëntenraad bestaat uit:

Mw. L. Huiskens (voorzitter) 
Dhr. D. Frank 
Mw. L. Burghout 
Mw. B. Koudstaal 
Mw. B. Bonn

Contact: