De naam Pro Senectute komt uit het Latijn en betekent ‘voor de ouderdom’.

Al in 1922 opende Pro Senectute haar eerste deuren. Senioren uit de ‘beschaafde stand’, wilden met elkaar hun oude dag doorbrengen in een bij hen passende leefstijl. Velen van hen hadden hun geld belegd in Russische staatsobligaties. Echter door de Russische revolutie verloren deze papieren hun waarde. Een landelijke inzamelingsactie realiseerde de oprichting van meerdere Pro Senectute huizen. In deze villa’s en buitenhuizen, ontvingen welgestelde ouderen kost en inwoning tegen een bijdrage naar draagkracht. Al vanaf de oprichting speelt levensovertuiging geen enkele rol bij de bewoners van Pro Senectute. 

Helaas zijn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog de huizen van Pro Senectute geannexeerd door de Duitsers en later de Geallieerden. In zeer slechte staat kwamen ze na de oorlog weer in handen van Pro Senectute. In de jaren 70 en 80 zijn deze huizen verkocht en kwamen er nieuwe moderne locaties voor in de plaats.

Wildhoef (Bloemendaal), Oranjestein (Doorn) en Tusselerhof (Lochem) zijn eind jaren zeventig gebouwd. Emmahof (Amsterdam Zuid) is aangekocht en Spaar en Hout in Haarlem is later toegevoegd. Deze laatste huurt Pro Senectute van Stichting Huize. De van origine betitelde ‘woonlocaties’ voor senioren die nog zelfstandig konden wonen, zijn pas begin 21e eeuw overgekocht en verbouwd of nieuw gebouwd. Behalve Zuidkwartier (Amsterdam Zuid) waar Pro Senectute een aantal appartementen huurt voor haar doelgroep.

Door de overheidsbesluiten, realiseert Pro Senectute nu zoveel mogelijk een zorgcontinuüms van zelfstandig wonen tot verpleegd wonen.

Wilt u meer weten over de historie van Pro Senectute? Kijk dan hier.

 

Huize Oranjestein te Amerongen 1923 -1946

Huis te Dordrecht 1924 - 1940

Huize Louise te Deventer 1926 - 1970

Huize Nieuw Frittemahof te Sneek 1926 -1968

Huize Tony te s'Gravenhage 1926 -1977

Huize Bergshof te Amsterdam 1927 - 1971

Huize P.W. Janssen te Lochem 1927 - 1981

Huize Salomonson te 's Gravenhage 1930 - 1972

Huize Eugeria te Groningen 1931 -1986

Huize Van de Kasteele te Zutphen 1931 - 1975

Huize Rosorum te Arnhem 1932 - 1981

Anne Foekens Huis te Rotterdam 1937 -1978

Huize Cecil te Doorn 1946 - 1956

Huize De Wachter te Amersfoort 1951 - 1956

Huize Bordena te Beetsterzwaag 1951 - 1968

Huize Oud Sitio te Doorn 1956 - 1977

Forescate te Voorschoten 1973 - 1998

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.