De naam Pro Senectute komt uit het Latijn en betekent ‘voor de ouderdom’.

In 1922 opende Pro Senectute voor het eerst haar deuren. Senioren uit de ‘beschaafde stand’ wilden met elkaar hun oude dag doorbrengen in een bij hen passende leefstijl. Velen van hen hadden destijds hun geld belegd in Russische staatsobligaties. Door de Russische revolutie verloren deze papieren echter hun waarde. Een landelijke inzamelingsactie realiseerde de oprichting van meerdere Pro Senectute huizen. In deze villa’s en buitenhuizen ontvingen welgestelde ouderen tegen een bijdrage naar draagkracht kost en inwoning. Al vanaf de oprichting speelt levensovertuiging geen enkele rol bij de bewoners van Pro Senectute. 

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden de huizen van Pro Senectute geannexeerd door de Duitsers en later door de Geallieerden. In zeer slechte staat kwamen ze na de oorlog weer in handen van Pro Senectute. In de jaren '70 en '80 zijn deze huizen verkocht en kwamen er nieuwe, moderne locaties voor in de plaats.

Wilt u meer weten over de historie van Pro Senectute? Bekijk dan eens onderstaand filmpje over onze ontstaansgeschiedenis.

 

Huize Oranjestein te Amerongen 1923 -1946

Huis te Dordrecht 1924 - 1940

Huize Louise te Deventer 1926 - 1970

Huize Nieuw Frittemahof te Sneek 1926 -1968

Huize Tony te s'Gravenhage 1926 -1977

Huize Bergshof te Amsterdam 1927 - 1971

Huize P.W. Janssen te Lochem 1927 - 1981

Huize Salomonson te 's Gravenhage 1930 - 1972

Huize Eugeria te Groningen 1931 -1986

Huize Van de Kasteele te Zutphen 1931 - 1975

Huize Rosorum te Arnhem 1932 - 1981

Anne Foekens Huis te Rotterdam 1937 -1978

Huize Cecil te Doorn 1946 - 1956

Huize De Wachter te Amersfoort 1951 - 1956

Huize Bordena te Beetsterzwaag 1951 - 1968

Huize Oud Sitio te Doorn 1956 - 1977

Forescate te Voorschoten 1973 - 1998