Bij Pro Senectute wordt u gezien en gehoord: dat is wat ons drijft. Pro Senectute biedt op persoonlijke en gastvrije wijze huisvesting en activiteiten gericht op welzijn en zorg aan gelijkgestemde senioren. Mensen die ervoor kiezen om bij Pro Senectute te wonen, kiezen voor verbinding met gelijkgestemden en vinden het (laten) voeren van de eigen regie belangrijk. Zijzelf of hun naasten nemen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn belangrijk voor onze bewoners. Aandacht voor achtergrond, leefstijl en interesses zorgt ervoor dat de bewoners zich snel thuis voelen, contacten leggen en zich in de nieuwe omgeving kunnen verbinden.

Medewerkers van Pro Senectute helpen hierbij met hun professionaliteit, gastheerschap en klantgerichtheid. De behoeften van de bewoner staan centraal. Dit betekent dat medewerkers in samenspraak met bewoners met respect en aandacht omgaan met de behoeften van de bewoner.

Pro Senectute heeft tien zorg- en woonlocaties. 

De governance code zorg 2022 is op Pro Senectute van toepassing. Pro Senectute hanteert de code als richtinggevend document en als instrument om de governance in te richten zodat het bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg. 

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties en bestaat uit Marjolein Jaquet en de bestuurs-BV van Venturion.
Marjolein Jaquet heeft de dagelijkse leiding over Pro Senectute.

Venturion is een Nederlandse organisatie die zich sinds 2011 ook richt op de ondersteuning van zorgorganisaties op het gebied van onder andere financiën, HR, administratie, juridische zaken en management. Venturion en Pro Senectute trekken samen op bij het verstevigen van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van Pro Senectute.

 

Marjolein Jaquet 600px

Bestuurder: Mw. Marjolein Jaquet – van der Hek.

U kunt de raad van bestuur bereiken via: .

Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat de stichting volgens de doelstelling handelt, passend bij de identiteit van Pro Senectute en dat het beleid en de algemene gang van zaken in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

De leden van de raad van toezicht:

Dhr. drs. M. Dijkstra (voorzitter)  
Dhr. mr. drs. R.W.M. Quik  
Mw. I.B.C. Korthals-de Bos  

U kunt de raad van toezicht bereiken via: