Elke locatie van Pro Senectute heeft een cliëntenraad. De voorzitters van de cliëntenraden vormen samen de Centrale cliëntenraad. De cliëntenraden hebben advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die de eigen locatie betreffen. De Centrale Cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die de locaties overstijgen.

De Centrale cliëntenraad bestaat uit:

Dhr. E.W. van Hasselt – voorzitter Wildhoef, Bloemendaal
Mw. drs. L.M. Huiskens Spaar en Hout en Tussenhout, Haarlem
Dhr. J.E.H. Hoogendoorn Oranjepark, Soest
Mw. M.A.L. van Bouwdijk Bastiaanse Waalsdorp, Den Haag
Dhr. E.W. van Aardenne Oranjestein, Doorn
Mw. E.Th.X. van Baak-Drilling Zuidkwartier, Amsterdam
Dhr. E.J.M. Mutsaerts Tusselerhof, Lochem

Contact: .