Elke locatie van Pro Senectute heeft een cliëntenraad (en/ of bewonerscommissie). De vertegenwoordigers van de cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. De cliëntenraden hebben advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die de eigen locatie betreffen. De Centrale Cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die de locatie overstijgen.

De Centrale cliëntenraad bestaat uit:

Dhr. E.J.M. Mutsaerts – voorzitter Tusselerhof, Lochem
Mw. drs. L.M. Huiskens Spaar en Hout en Tussenhout, Haarlem
Dhr. J. Rost Onnes Oranjepark, Soest
Dhr. F. Hooft Graafland Waalsdorp, Den Haag
Dhr. E.W. van Aardenne Oranjestein, Doorn
Dhr. F. Leijse Wildstaete, Bloemendaal
Dhr. E.R. Kraal Wildhoef, Bloemendaal

Contact: .