Stichting Pro Senectute is een organisatie zonder winstoogmerk. Het eigen vermogen is onder andere opgebouwd uit schenkingen en legaten.

Een zitje voor in de tuin, extra aankleding van de huiskamers of materialen voor in de hobbyruimte. Schenkingen en legaten worden gebruikt om het welzijn van de bewoners te verhogen. Wilt u Pro Senectute ondersteunen de best mogelijke zorg en dienstverlening te bieden? U kunt giften en legaten overmaken op rekeningnummer NL60 ABNA 0241 421 713 van Stichting Pro Senectute.

ANBI informatie

Pro Senectute is een ANBI-instelling, dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Algemeen

Naam van de instelling: Stichting Pro Senectute Wonen en Zorg
RSIN / fiscaal nummer: 003596400
Bezoekadres: Cronenburg 75, 1081 GM AMSTERDAM
020-5400150

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur:
Mw. M.J.N.J. Jaquet – Bestuurder
Bestuurs-BV Venturion (V Beheer BV)

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van ons beleid verwijzen wij u graag naar het jaarplan.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de raad van bestuur en raad van toezicht is conform WNT, klasse II.
Beloningsbeleid voor het personeel is conform cao-VVT.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het bieden van zorg en geschikte woonruimte, zorg en/of dienstverlening aan ouderen met een overeenkomstige sociale achtergrond en leefstijl.

De stichting streeft ernaar om ouderen met een vergelijkbare ontwikkeling, levenswijze en belangstelling in harmonie met elkaar te laten samenwonen. De bewoners kenmerken zich door een brede maatschappelijke en culturele belangstelling.

Het woon- en zorgaanbod van de stichting is kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig. De zorgverlening wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en respect voor privacy.

Financiële verantwoording en verantwoording activiteiten

Onze (financiële) jaarverantwoording wordt gepubliceerd via de website www.jaarverantwoordingzorg.nl, een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kijk bij 'Archief DigiMV'. Bij de instellingsnaam vult u 'Stichting Pro Senectute’ in en de plaats Amsterdam. U kunt vervolgens onze jaarverantwoording inzien.