Zorg in Pro-Senectute

 

Pro Senectute hecht veel waarde aan de kwaliteit van wonen, zorg en diensten die we leveren aan bewoners. We willen voor onze bewoners zoveel mogelijk waarde toevoegen in de levensfase waarin zij zich bevinden. Vanuit onze organisatie en de dagelijkse praktijk streven we naar continue verbetering. We zijn gecertificeerd volgens de ‘ISO voor Zorg en Welzijn’ en worden hier jaarlijks opnieuw voor getoetst. Er is aandacht voor ideeën en gesprekken en tijd om te leren van situaties, klachten en incidenten. Ook houden we regelmatig een cliëntervaringsonderzoek.

Kwaliteitsjaarverslag

Het kwaliteitsjaarverslag laat zien hoe Pro Senectute heeft gewerkt aan het bieden van kwalitatief goede zorg en dienstverlening en waarin we verder kunnen leren en verbeteren.

Lees het kwaliteitsjaarverslag Pro Senectute 2023.

 

Privacy

De privacy van bewoners is gewaarborgd. Ook voldoen wij als organisatie aan de AVG-verplichte organisatorische en technische maatregelen. U leest hierover meer in ons privacyreglement.