Wij geloven dat vitale medewerkers een positieve uitwerking hebben op onze bewoners. De zorg kan nog zo goed zijn, maar het is dé persoon die de zorg levert die het verschil maakt. Zoveel als mogelijk ontvangen onze bewoners zorg van dezelfde zorgmedewerkers. Zo ontstaat er een band tussen beiden en weet de zorgmedewerker steeds beter in te spelen op de achtergrond en wensen van die specifieke bewoner. 

Wij investeren in onze medewerkers met aandacht voor: 

  • Talentontwikkeling
  • Gezond leerklimaat
  • Strategische Personeels Planning
  • Vitaliteit ter verlaging van ziekteverzuim
  • Leiderschap

Competenties en Talenten

Pro Senectute levert kwalitatief hoogwaardige zorg op maat vanuit een belevingsgerichte benadering. Zelfstandigheid en behoud van de eigen regie en waardigheid van onze bewoners staat centraal in het handelen van onze medewerkers.

Om de kwaliteit en continuïteit van onze zorgverlening op korte en lange termijn succesvol te houden, is de professionaliteit en het vakmanschap van onze managers en medewerkers cruciaal. Zij beschikken over functie-specifieke competenties en persoonlijke talenten, die blijvend ontwikkeld, verdiept, uitgedaagd en geprikkeld moeten worden om onderscheidend te blijven in een constant veranderende omgeving.

Learning on the job

Wij investeren in een gezond leerklimaat waarin leren en werken geïntegreerd zijn. Leren is namelijk veel meer dan het volgen van scholing. Leren doe je tijdens je werk, iedere dag weer en vooral ook samen. Ons leer- en ontwikkelaanbod is gebaseerd op de principes van het 70-20-10 model van Charles Jennings. Zijn uitgangspunt is dat 90% van het leren informeel plaatsvindt door ervaring en in samenwerking met anderen. Maar 10% van leren vindt plaats door formele leerinterventies, zoals opleiding en training. Wij streven naar een ‘gezonde’ mix van een actueel aanbod van formele en informele leerinterventies, waardoor medewerkers werken en leren geïntegreerd ervaren en niet als momenten en als ‘iets dat er bij komt’ in de dagelijkse drukte.

Wat maakt Hoog Langen bijzonder? Allereerst natuurlijk de ligging en het comfort. Onze appartementen bieden een schitterend uitzicht. Verder hebben we onderling goed contact. Er is duidelijk sprake van een bepaalde verbondenheid, maar we laten elkaar ook vrij. Pro Senectute is een belangrijke verbindende factor en dat maakt de locatie eveneens bijzonder.

Mevrouw Linskens
Bewoner Hoog Langen, Lochem