Onze medewerkers zijn bepalend voor het imago van Pro Senecute. Zij zijn hét gezicht van de organisatie in de persoonlijke zorg die ze verlenen aan onze bewoners. Medewerkers geven daarmee in hun dagelijkse werkzaamheden uiting aan datgene waar Pro Senectute voor staat. Zij zijn het visitekaartje van Pro Senectute en dat doen zij met Veerkracht, in Verbondenheid en met Verwondering.

Dat geldt voor degenen die direct bijdragen aan het welzijn en de zorg van bewoners en voor degenen die indirect bijdragen (administratie, receptie, schoonmaak, keuken, leiding). Met professionaliteit en vakmanschap draagt eenieder bij aan het welzijn van onze bewoners.

Door functie-specifieke competenties en persoonlijke talenten te blijven ontwikkelen, te verdiepen en uit te dagen blijft Pro Senectute onderscheidend in een steeds veranderende markt. Het besef van dit belang, maakt dat Pro Senectute als eigentijdse werkgever blijft investeren in de professionaliteit van haar medewerkers.

Vitaliteit is een van de speerpunten van het beleid van Pro Senectute. Pro Senectute vindt het belangrijk de vitaliteit en eigen regie van bewoners te stimuleren. Wij geloven in een vitale organisatie die in staat is adequaat in te spelen op:

  • De veranderende omgeving
  • De veranderende cliënt en zijn omgeving
  • De veerkracht van medewerkers en hun verbondenheid met collega’s, cliënten en organisatie
  • Passende kwaliteit van zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de verwachtingen van onze bewoners en aan de maatschappelijke kaders

Binnen het strategisch beleid zijn drie eigenschappen benoemd die zorgen voor een goede invulling van een vitale organisatie door Veerkracht, Verbondenheid en Verwondering. Het personeelsbeleid investeert in de ontwikkeling van deze eigenschappen. We kijken daarbij naar drie factoren:

  • organisatiedoelstellingen
  • rol / functie
  • persoonlijke competenties/talenten

In de overlap van deze drie factoren vindt de match met het werk plaats. Omdat alle drie factoren constant in beweging zijn, is dit een dynamisch proces. Pro Senectute stimuleert haar medewerkers zelf de regie te nemen voor de eigen ontwikkeling.

 

Goed werkgeverschap

We gaan uit van het principe met de huidige medewerkers de veranderingen aan te gaan. We verlangen van medewerkers zich te blijven verwonderen over de veranderingen en deze met veerkracht tegemoet te treden en op te vangen. Wat betekenen deze veranderingen voor onze organisatie? Hoe beïnvloedt de verandering ons werk? Het antwoord op deze vragen geeft de verbondenheid met de organisatie. Vervolgens wordt een beroep gedaan op ieders veerkracht. Veerkracht om mee te bewegen in hetgeen de verandering betekent voor het eigen handelen.

We willen ons blijven ontwikkelen en medewerkers blijven vragen of zij op de beste plek zitten. Ondersteuning bij het behouden, dan wel vinden van die beste plek doen we met talentontwikkeling. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op de bouwstenen van het strategische beleid van Pro Senectute. Met het personeelsbeleid dragen we bij aan de vitale organisatie die we willen zijn om de verwachtingen van bewoners waar te maken. Hiervoor investeren we in de volgende drie thema’s.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen én om op een gezonde manier te kunnen werken. Met behulp van:
- ergo coaches die gevraagd en ongevraagd advies geven over houding en hulpmiddelen
- maatwerkprogramma’s waardoor medewerkers zich bewust worden van hun eigen leefstijl. Bij problemen, denken we mee en bieden we oplossingen.

Gezond leerklimaat met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Met opleiding, training en aandacht voor talentontwikkeling ondersteunen we medewerkers in de uitvoering van hun werk. Door te investeren in een gezond leerklimaat als erkend leerbedrijf, bereiken we onze doelen. Jaarlijks leiden we leerlingen in de zorg op tot volwaardige krachten en begeleiden we stagiaires. Dit doen we omdat we nieuwe kwalitatieve medewerkers hard nodig hebben én de inbreng van hetgeen de leerlingen en stagiaires overbrengen vanuit de schoolbanken houdt ons fris en scherp.

Werving en selectie

Er is krapte op de arbeidsmarkt voor de ouderenzorg, met name voor de niveau’s 3, 4 en 5. Er is een mismatch in vraag en aanbod. Pro Senectute profileert zich meer en meer op de arbeidsmarkt. Daarbij tonen we continu ons onderscheidend vermogen en onze identiteit als organisatie die kwalitatieve en persoonlijke zorg levert aan gelijkgestemde senioren.

Klik hier voor de resultaten medewerkers onderzoek 2017
Klik hier voor de resultaten vrijwilligers onderzoek 2017

Download this file (Samenvatting VO Pro Senectute.pdf)Samenvatting vrijwilligers onderzoek Pro Senectute
Download
Download this file (Samenvatting MO Pro Senectute.pdf)Samenvatting medewerkers onderzoek Pro Senectute
Download

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.