Niemand is hetzelfde. Maar een vergelijkbare en herkenbare achtergrond, leefstijl en interesses helpen mensen verbinden. In contacten zoeken we als mens naar overeenkomsten. 

Om er voor te zorgen dat een bewoner zich zoveel mogelijk thuis voelt, ontwikkelen we samen met de nieuwe bewoner en mogelijk de naaste familie, een persoonlijke levensgeschiedenis. Dit vormt in combinatie met persoonlijke wensen, de basis voor onze zorg- en dienstverlening.

Thuis voelen

Thuis voelen begint met de aanspreekvorm die de bewoner gewend is en prettig vindt. Daarin is ieder mens verschillend. Respectvolle bejegening en waardigheid zijn voor ons onmisbaar hierbij. De eigen regie en de wensen van bewoners vormen het uitgangspunt. 

Je thuis voelen betekent ook met elkaar dezelfde interesses delen en deelnemen aan activiteiten, gebaseerd op die interesses. Dat kan een klassiek concert, een interessante lezing of een wandeling zijn. 

Hoe doen we dat

 • De doelstelling van Pro Senectute is helder: senioren met vergelijkbare achtergronden en levenswijze in harmonie met elkaar te laten wonen. 
 • Onze bewoners zijn over het algemeen zeer ontwikkeld en hebben brede maatschappelijke en culturele interesses.
 • Een vergelijkbare achtergrond en leefstijl dragen bij aan de saamhorigheid, het makkelijk in contact komen met medebewoners en de harmonieuze sfeer. 

Onze drijfveren      

We blijven van oudsher bij onze opdracht om gelijkgestemde senioren comfortabel en in harmonie met elkaar te laten wonen. We zijn daarbij gefocust op de unieke wensen en behoeften van iedere bewoner. 

Onze missie

Stichting Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg en een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn. 

Onze Visie

Vitaliteit en Verbondenheid

Een vitale organisatie met vitale medewerkers en bewoners zijn belangrijke speerpunten die bijdragen aan het behalen van onze beleidsdoelstellingen de komende jaren. Een vitale organisatie is in staat om adequaat in te spelen op:

 • de veranderende omgeving
 • de veranderende bewoner en zijn wensen/verwachtingen
 • de veerkracht van de medewerkers
 • de verbondenheid van medewerkers onderling, met cliënten en met de organisatie
 • professionele kwaliteit van zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de verwachtingen en de maatschappelijke kaders

Onze beleidsdoelen daarvoor

 • Stimuleren vitaliteit bewoners (eigen regie, kwaliteit van leven)
 • Werken met energie en aandacht (vitale medewerkers)
 • Realiseren van zorgcontinuüms (van zelfstandig tot verpleegd wonen)
 • Respectvolle bejegening (training en opleiding)
 • Werken met privacy, respect en vertrouwen 
Download this file (Strategische koers 2019-2022.pdf)Strategische Koers 2019-2022
Download
Download this file (Strategische Koers 2019-2022 in beeld.pdf)Strategische Koers 2019-2022 in beeld
Download
Download this file (Akte statutenwijziging Stichting Pro Senectute 01-01-2019.pdf)Akte statutenwijziging Stichting Pro Senectute 01-01-2019
Download
Download this file (Beleidsvisie Pro Senectute.pdf)Beleidsvisie Pro Senectute documenten
Download

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute