Pro Senectute kent drie rechtsvormen:

  • Vereniging Pro Senectute - bewaakt de identiteit van Pro Senectute 
  • Pro Senectute Vastgoed B.V. - beheert het vastgoed
  • Stichting Pro Senectute - exploiteert de locaties

De statutaire doelstelling van de rechtspersonen is gelijk en de onderlinge samenwerking komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage van de Vereniging aan de exploitatie van de Stichting. Deze zogeheten ‘Plusfunctie-bijdrage’ komt volledig ten goede aan bewoners.

Verantwoording

In het maatschappelijk verslag geeft Stichting Pro Senectute jaarlijks informatie over het profiel van de organisatie, de governance en het gevoerde beleid. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie.
Aan de rechterzijde kunt u de jaarrekeningen van de Stichting en de Vereniging bekijken (PDF).

Bestuursleden Vereniging Pro Senectute

De heer mr. drs. R. Quik – voorzitter Waalwijk
Mevrouw drs. M.C. Haimé Joure
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem
De heer drs. M. Dijkstra Zaltbommel
De heer A. Zuure Almere
 

De Commissie Plus ziet toe op de besteding van de Plus-bijdragen. De Commissie Plus wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging.

Mevrouw C. Steller-Blason Henkemans voorzitter

Bussum

 

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Stichting volgens de doelstelling handelt, passend bij de identiteit van Pro Senectute en dat het beleid en de algemene gang van zaken in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

De heer mr. drs. R. Quik – voorzitter Waalwijk
Mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans Bussum
Mevrouw drs. M.C. Haimé Joure
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem
De heer drs. M. Dijkstra Zaltbommel
De heer A. Zuure Almere

Per e-mail te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties.

De heer drs. J. Smit Amsterdam
Mevrouw mr. drs. I. Ploegmakers, bestuurssecretaris Amsterdam

Per e-mail te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beloningsbeleid

Medewerkers verdienen conform de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de leden Raad van Toezicht is conform de Beloningscode NVZD respectievelijk Beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector.

 

Leden Centrale Cliëntenraad

De heer E.W. van Hasselt – voorzitter Wildhoef, Bloemendaal
Mevrouw drs. L.M. Huiskens Spaar en Hout, Haarlem
De heer S. Haisma Oranjepark, Soest
De heer E.F. Berkhout Emmahof, Amsterdam
Mevrouw M.A.L. van Bouwdijk Bastiaanse Waalsdorp, Den Haag
De heer E.W. van Aardenne Oranjestein, Doorn
Mevrouw E.Th.X. van Baak-Drilling Zuidkwartier, Amsterdam
De heer E.J.M. Mutsaerts Tusselerhof, LochemDownload this file (Toezichtvisie_Raad_van_Toezicht_Pro_Senectute.pdf)Toezichtvisie Raad van Toezicht - Pro Senectute
Download
Download this file (Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2018.pdf)Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2018
Download
Download this file (Jaarrekening Stichting Pro Senectute 2018.pdf)Jaarrekening Stichting Pro Senectute 2018
Download

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager