Pim de VriesDe raad van toezicht is verheugd om te kunnen meedelen dat Pim de Vries per 19 mei 2022 de raad van bestuur van Pro Senectute zal versterken. Samen met Willy van Egdom, die per 1 april jl. is aangetreden, vormt Pim de Vries de raad van bestuur, die met zijn aantreden compleet is. Pim de Vries heeft veel ervaring op het gebied van financieel strategische advisering, transitie management en met vastgoed, o.a. in de semipublieke sector. Zijn benoeming heeft plaatsgevonden na overleg met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Management Team.

De raad van toezicht acht een tweehoofdige raad van bestuur noodzakelijk om de grote strategische transitieopgaven van Pro Senectute vorm te geven en uit te voeren. De raad van toezicht heeft alle vertrouwen in de nieuw samengestelde raad van bestuur.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u via het Secretariaat Raad van Bestuur [] contact opnemen met de raad van toezicht.

Vriendelijke groet,

Thessa van der Windt
Voorzitter raad van toezicht Pro Senectute