Tot onze spijt heeft een verschil van inzicht tussen Joost Smit en de raad van toezicht over de uitvoering van de door Joost Smit voorgestelde koers ertoe geleid dat Joost Pro Senectute per 1 april a.s. zal verlaten. Joost is op 1 januari 2020 bij Pro Senectute begonnen en heeft zich met hart en ziel ingezet om de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering – onder moeilijke corona-omstandigheden – te verbeteren. De raad van toezicht wil Joost danken voor zijn inzet en prestaties.

De raad van toezicht is verheugd om te kunnen meedelen dat Willy van Egdom per 1 april a.s. de nieuwe (interim-)bestuurder wordt van Pro Senectute. Willy van Egdom heeft jarenlange ervaring als bestuurder in de zorg. Zij is bijvoorbeeld van 2007 tot en met 2020 bestuurder geweest van het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u via het Secretariaat Raad van Bestuur [] contact opnemen met de raad van toezicht.

Vriendelijke groet,

Thessa van der Windt
Voorzitter raad van toezicht Pro Senectute