In Zuidkwartier woont u geheel zelfstandig. Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4, kunt u in Zuidkwartier een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten. Elk appartement beschikt over een 24-uurs zorgalarmeringssysteem. Als u thuiszorg nodig heeft, kunnen wij u adviseren en begeleiden. Het is prettig te weten dat u, indien nodig, gebruik kunt maken van de dienstverlening van Pro Senectute via de coördinator van Zuidkwartier. Zij helpt u met vragen op het gebied van dienstverlening en zorg. Dit kan variëren van het vinden van een goede fysiotherapeut tot het organiseren van de thuiszorg. Ook onderling helpen en adviseren bewoners elkaar, waar mogelijk. Dit geeft niet alleen u rust, maar ook uw naasten, waardoor u meer tijd heeft te genieten van de bijzondere momenten samen.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Zuidkwartier, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.


Locatiemanager