• Kale huurprijzen variëren vanaf € 1.900,- per maand * voor een appartement van circa 93 m2 en vanaf € 2.265,- per maand* voor een appartement van circa 125 m2
  • Servicekosten circa € 200,- per maand, afhankelijk van m2 appartement *
  • Huur parkeerplaats, indien gewenst € 190,- per maand *
  • Kosten voor water en elektra volgens eigen gebruik

* Jaarlijks vindt een indexatie plaats

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute