Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in  Waalsdorp een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten, waaronder een 24-uurs zorgalarmeringssysteem met zorgopvolging in noodgevallen. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u in Waalsdorp de zorg op geplande tijden van onze eigen zorgmedewerkers. Het is dan fijn te weten dat er in Waalsdorp 24 uur per dag een zorgmedeweker aanwezig is.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Waalsdorp, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.

Monique Polman
Locatiemanager Oranjestein, Doorn