Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in  Waalsdorp een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten, waaronder een 24-uurs zorgalarmeringssysteem met zorgopvolging in noodgevallen. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u in Waalsdorp de zorg op geplande tijden van onze eigen zorgmedewerkers. Het is dan fijn te weten dat er in Waalsdorp 24 uur per dag een zorgmedeweker aanwezig is.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Waalsdorp, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute