Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in  Waalsdorp een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten, waaronder een 24-uurs zorgalarmeringssysteem met zorgopvolging in noodgevallen. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u in Waalsdorp de zorg op geplande tijden van onze eigen zorgmedewerkers. Het is dan fijn te weten dat er in Waalsdorp 24 uur per dag een zorgmedeweker aanwezig is.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Waalsdorp, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

Vanuit ons huis in Bosch en Duin zochten we naar een volgende stap. Via de bridgeclub had mijn echtgenote contact met een bewoonster van Oranjepark. De stap was snel gemaakt. Het is een heerlijk appartement aan de achterzijde met uitzicht op bomen en een vijver.

De heer Steijn
Bewoner Oranjepark, Soest