Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in  Waalsdorp een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten, waaronder een 24-uurs zorgalarmeringssysteem met zorgopvolging in noodgevallen. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u in Waalsdorp de zorg op geplande tijden van onze eigen zorgmedewerkers. Het is dan fijn te weten dat er in Waalsdorp 24 uur per dag een zorgmedeweker aanwezig is.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Waalsdorp, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

In deze functie blijft het de grootste uitdaging onze bewoners elke dag weer een mooie dag te bezorgen en daar zal ik me met hart en ziel voor inzetten. We zullen de komende jaren blijven bouwen op wat er in gang is gezet en meer en meer investeren in digitalisering.

Rein Souwerbren
Lid Raad van Bestuur