Op donderdag 18 april werd de samenwerking tussen de Technologie & Zorg Academie (TZA) en Pro Senectute, locatie Tusserlerhof in Lochem, een feit. Hiermee beogen we, waar mogelijk, bij te dragen aan de zelfredzaamheid en veiligheid van bewoners in onze locaties en van Vrienden van de Vereniging Pro Senectute.

Door de samenwerking tussen overheid (gemeenten), onderwijs (innovatie en technologie) en zorgorganisaties stimuleert de TZA kennisuitwisseling voor de ontwikkeling van (zorg)technologische hulpmiddelen, die bijdragen aan de versterking van de eigen regie en autonomie van ouderen. Door de sterke vergrijzing en stijgende zorgvraag, zijn (nog) zelfstandige ouderen gebaat bij technologische hulpmiddelen. Deze komen vanuit de vraag tot stand en dienen ondersteunend en helpend te zijn in het dagelijks leven ter bevordering van de eigen redzaamheid.

Rein Souwerbren, bestuurder Pro Senectute: “De (nog zelfstandige) bewoners van onze woonlocaties en de Vrienden van Pro Senectute zijn bij uitstek mensen die zo lang mogelijk de eigen regie en autonomie willen behouden. Omdat wij als uitgangspunt hebben dat de vraag van de bewoner leidend is in ons beleid en de eigen regie voorop staat, sluit de TZA goed aan bij hoe wij nog zelfstandige bewoners of Vrienden kunnen ondersteunen in hun autonomie. Voor de behoefte en ontwikkeling van innovatieve en technologische hulpmiddelen werken wij graag samen met gespecialiseerde partners.”

“Het betreft met name de care kant van de zorg, waarbij technologie ondersteuning en hulp kan bieden in het dagelijks leven van zelfstandige ouderen. Denk bijvoorbeeld aan domotica (huisautomatisering) op het gebied van gemak en veiligheid. Maar ook robotica, kan een waardevolle bijdrage leveren bij cognitieve klachten en het structureren van de dag. Mochten deze technologische hulpmiddelen moeite kosten voor zelfstandige ouderen, dan kunnen we hen trainen in het gebruik. Dat geldt ook voor zorgprofessionals die de zorgtechnologie willen toepassen in de werksituatie. 

Wij zijn verheugd over de toetreding van Pro Senectute tot de TZA, omdat zij in samenwerking met beleidsmakers en andere zorgbestuurders thema’s in de zorgtechnologie in kaart brengen, waardoor de ontwikkelkracht bevordert wordt.”, aldus Rob Nijhuis, coördinator TZA. 


De TZA begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van (zorg)technologie in de praktijk. De TZA is er voor studenten, professionals en burgers om laagdrempelig kennis te maken met (zorg)technologie en toepassingen. De TZA is een netwerkorganisatie, waar zorgorganisaties, overheid en onderwijs elkaar vinden in de beste technologische oplossingen voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben ter versterking van hun eigen regie en autonomie.

Stichting Pro Senectute heeft 10 woon en zorglocaties in ons land en biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn.

Bon voor afhaalmaaltijd

Alle medewerkers in onze locatie Tusselerhof, Lochem, ontvingen uit handen van een paar ondernemers een bon voor een afhaalmaaltijd bij een horeca gelegenheid in Lochem.

Lees meer

Feestelijke viering hoogste punt Tusselerhof

Op 31 oktober bereikte de nieuwbouw van Tusselerhof in Lochem het hoogste punt. Dat werd gevierd met de bouwers, medewerkers en bewoners.

Lees meer

Nieuwbouw Tusselerhof week 31

Bekijk hier de nieuwbouw-timelapse van Tusselerhof in week 31.

Lees meer

Stichting Pro Senectute in zee met Technologie & Zorg Academie

Op donderdag 18 april werd de samenwerking tussen de Technologie & Zorg Academie (TZA) en Pro Senectute, locatie Tusserlerhof in Lochem, een feit. 

Lees meer

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.