Bewoners met een zware zorgvraag vanaf indicatie Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 4 voor verzorgd, verpleegd en beschermd wonen, krijgen de kosten voor verblijf, verzorging en verpleging (intramurale basis) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (zie het schema in deze PDF). U dient wel een eigen bijdrage op basis van uw inkomen/vermogen te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.hetcak.nl

U beschikt dan over een eigen woon-slaapkamer en ontvangt zorg zoals overeengekomen in het zorgplan in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

U kunt ook op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) volledige verzorging en verpleging ontvangen. Alleen betaalt u dan huur voor uw appartement (kale huur en service kosten). U dient dan ook een eigen bijdrage op basis van uw inkomen/vermogen te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Dementiezorg

Bewoners met dementie (psychogeriatrische bewoners) vanaf indicatie ZZP 4 voor verzorgd, beschermd en verpleegd wonen, krijgen de kosten voor verblijf, verzorging en verpleging (intramurale basis) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (zie het schema in deze PDF). U dient wel een eigen bijdrage op basis van uw inkomen/vermogen te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.hetcak.nl

Bewoners met dementie beschikken over een eigen woon-slaapkamer en ontvangen zorg zoals overeengekomen in het zorgplan in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

Overdag verblijft de bewoner samen met andere bewoners in een van de drie woonkamers (zit-/eetkamer) (kleinschalige woning genoemd). Hier serveren onze medewerkers, eventueel in samenwerking met bewoners, de gezamenlijke dagelijkse maaltijden. Met elkaar en onder begeleiding van activiteitenbegeleiders organiseren we op basis van een zinvolle dagbesteding, activiteiten die passen bij de persoonlijke wensen en achtergronden van bewoners, eventueel in overleg met familieleden. Onze medewerkers zorgen voor een duidelijke structuur van de dag. We verzoeken familieleden deel te nemen aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Dit heeft een positief effect op bewoners. 

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.