Op dinsdag 20 augustus 2019 vond in Tussenhout de feestelijke opening plaats van de nieuw ingerichte snoezelbadkamer.

De inrichting kwam tot stand dankzij een schenking van Marianne Lammertsma. Haar moeder heeft ongeveer 3 jaar in Tussenhout gewoond. Na haar overlijden wilde dochter Marianne haar dank voor de goede zorg voor haar moeder tot uitdrukking brengen d.m.v. een schenking, waar alle bewoners plezier van zouden hebben. Zo kwam de inrichting van de snoezelbadkamer tot stand. Met een prachtig duin-zee decor en kleurige projecties kan er nu aangenaam worden vertoefd in het bad. Met dank aan Marianne Lammertsma voor haar prachtige gebaar!

snoezel bad

BRONZEN CERTIFICAAT MILIEU PLATFORM ZORGSECTOR

Op 5 september ontving Zorglocatie Spaar en Hout bronzen certificaat Milieu Platform Zorgsector.

Lees meer

Dochter schenkt snoezelbadkamer aan bewoners Tussenhout, Haarlem

Op dinsdag 20 augustus 2019 vond in Tussenhout de feestelijke opening plaats van de nieuw ingerichte snoezelbadkamer.

Lees meer

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.

Monique Polman
Locatiemanager Oranjestein, Doorn