Op dinsdag 20 augustus 2019 vond in Tussenhout de feestelijke opening plaats van de nieuw ingerichte snoezelbadkamer.

De inrichting kwam tot stand dankzij een schenking van Marianne Lammertsma. Haar moeder heeft ongeveer 3 jaar in Tussenhout gewoond. Na haar overlijden wilde dochter Marianne haar dank voor de goede zorg voor haar moeder tot uitdrukking brengen d.m.v. een schenking, waar alle bewoners plezier van zouden hebben. Zo kwam de inrichting van de snoezelbadkamer tot stand. Met een prachtig duin-zee decor en kleurige projecties kan er nu aangenaam worden vertoefd in het bad. Met dank aan Marianne Lammertsma voor haar prachtige gebaar!

snoezel bad

BRONZEN CERTIFICAAT MILIEU PLATFORM ZORGSECTOR voor Tussenhout / Spaar en Hout

Op donderdag 27 februari ontving Geert-Jan Kok (teamleider dienstverlening) in Tussenhout (zorglocatie van Spaar en Hout), het bronzen certificaat ...

Lees meer

CO2 Milieubarometerrapport

CO2 Milieubarometerrapport Spaar en Hout

Lees meer

BRONZEN CERTIFICAAT MILIEU PLATFORM ZORGSECTOR

Op 5 september ontving Zorglocatie Spaar en Hout bronzen certificaat Milieu Platform Zorgsector.

Lees meer

Dochter schenkt snoezelbadkamer aan bewoners Tussenhout, Haarlem

Op dinsdag 20 augustus 2019 vond in Tussenhout de feestelijke opening plaats van de nieuw ingerichte snoezelbadkamer.

Lees meer

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute