De wooncomplexen Hoog Langen en Stadenbos in Lochem zijn niet meer in eigendom van Pro Senectute. Op 30 juni 2020 zijn deze wooncomplexen overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar is Holland Immo Group. Holland Immo Group treedt per 30 juni 2020 ook op als verhuurder van de appartementen. Bewoners van Hoog Langen en Stadenbos zijn geïnformeerd over deze verkoop. Ook Vrienden van Pro Senectute die op de wachtlijst stonden van Hoog Langen of Stadenbos zijn geïnformeerd over de verkoop en over wat dit betekent voor hun positie op de wachtlijst. Indien u interesse heeft in een appartement in Hoog Langen of Stadenbos, dan kunt u contact opnemen met NMG Vastgoed.

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute