Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland daalt. Dat maakt dat we binnen Pro Senectute stap voor stap de maatregelen versoepelen. Met ingang van 25 september 2021 gelden de volgende regels.

 

Algemene afspraken:

  • Bezoek is op al onze locaties welkom. Kom niet naar onze locaties als u (milde) klachten heeft of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met corona.

  • Volg de algemene hygiëneregels: handen wassen, niezen in uw elleboog, geen handen schudden en papieren zakdoeken eenmalig gebruiken.

  • De 1,5 meter-meter maatregel geldt niet meer. Het is echter nog wel verstandig om afstand te houden, het nieuwe advies luidt dan ook ‘geef elkaar de ruimte’.

  • Noteer bij binnenkomst uw gegevens - leesbaar - op de registratielijst. Zo kunnen we in geval van een besmetting contactonderzoek vergemakkelijken.

 

De afspraken over bezoek aan onze zorglocaties:

  • Vanaf 25 september is het dragen van een mondneusmasker alleen nog verplicht bij contacten met bewoners langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter (bijvoorbeeld bij het helpen met eten) en bij zorgcontacten binnen de 1,5 meter. Deze versoepeling geldt voor zowel medewerkers als bezoekers. Uiteraard kan deze regel weer aangescherpt worden als het aantal besmettingen toeneemt. Bezoekers worden gevraagd zelf voor een mondneusmasker te zorgen (indien nodig).

 

De afspraken over bezoek aan onze woonlocaties:

  • In de horeca is vanaf 25 september een Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht in eet- en drinkgelegenheden. Voor de restaurants binnen onze woonlocaties betekent dit dat we aan bezoekers om een CTB zullen vragen als zij gebruik willen maken van het restaurant. Het CTB wordt bij binnenkomst gescand door een medewerker van Pro Senectute, conform de horeca richtlijn.