Dinsdag 30 juni - Op 24 juni kondigde minister De Jonge aan dat als er geen besmetting is op een locatie, er in principe geen beperkingen meer gelden voor het ontvangen van bezoek, noch wat betreft aantal bezoekers noch wat betreft de frequentie van bezoek. Conform het aangepaste overheidsbeleid worden de bezoekmogelijkheden vanaf 1 juli a.s. verruimd binnen Pro Senectute. Over de exacte ingangsdatum worden bewoners en hun eerste contactpersonen geïnformeerd door de locatiemanager, maar dit zal dus 1 juli of kort na 1 juli zijn.

Bij het ontvangen van bezoek hanteren we de volgende richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in overleg met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad van Pro Senectute opgesteld.

· Bezoekers zijn welkom wanneer ze (en de personen in hun huishouden) vrij zijn van corona en corona gerelateerde klachten.

· De 1,5 meter afstand is de norm. Waar dat niet mogelijk is (bijv. bij het wandelen met een bewoner in een rolstoel) wordt een mondkapje gebruikt. Pro Senectute stelt deze ter beschikking.

· Vanwege het belang van handhygiëne desinfecteert elke bezoeker bij binnenkomst eerst zijn handen.

· Elke bezoeker registreert bij binnenkomst zijn bezoek op een registratieformulier. Deze informatie is nodig bij een contactonderzoek in het geval van een coronabesmetting.

· Om de 1,5 meter afstand-regel ook tot andere bewoners en bezoekers te borgen, vindt bezoek in principe plaats op het appartement van de bewoner of buiten.

· Bezoekers houden altijd 1,5 meter afstand tot medewerkers van Pro Senectute.

Verder zijn bewoners in beginsel vrij om naar buiten te gaan als zij dat wensen. Voor de volledigheid: natuurlijk geldt ook dan steeds de regel van 1,5 meter afstand.
Indien er binnen een locatie sprake is van een coronabesmetting, dan worden de bezoekmogelijkheden ingeperkt.

Met deze verruiming verleggen we onze focus van controle naar vertrouwen. We leggen hiermee een grote verantwoordelijkheid bij u, als bezoeker. We gaan er vanuit dat iedere bezoeker zich bewust is van de kwetsbaarheid van bewoners, zorgvuldig zijn afwegingen maakt en geen enkel risico neemt ten aanzien van de gezondheid van onze bewoners en medewerkers.

 

Zaterdag 13 juni - De afgelopen weken zijn alle zorglocaties open gegaan voor bezoek. Door de locatiemanager zijn bewoners en de eerste contactpersonen hierover geïnformeerd, alsmede over de (rand)voorwaarden en regels die voor bezoek van toepassing zijn. In de week van 15 juni wordt de bezoekregeling binnen zorglocaties van Pro Senectute verruimd. Deze stap vindt ook plaats in het licht van de uitspraak van minister De Jonge dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner vanaf 15 juni is toegestaan. Deze verruiming is afgestemd met de medezeggenschapsorganen van Pro Senectute. Over de precieze invulling en exacte ingangsdatum worden bewoners en eerste contactpersonen geïnformeerd door de locatiemanager. Op hoofdlijnen betekent de verruiming het volgende:

· Elke bewoner van een zorglocatie kan minimaal twee keer per week bezoek ontvangen.

· Elke bewoner van een zorglocatie kan van drie vaste personen bezoek ontvangen.

· Per bezoekmoment kunnen twee vaste bezoekers tegelijk een bezoek brengen aan de bewoner van een zorglocatie.

Uiteraard geldt nog steeds dat geen bezoek mogelijk is wanneer sprake is van corona of corona gerelateerde klachten bij de bezoeker of in het huishouden van de bezoeker. Als er sprake is van een corona-besmetting bij één of meer bewoners binnen een afdeling, dan is bezoek pas weer mogelijk als de afdeling 14 dagen vrij is van corona en corona gerelateerde klachten. Ook is er geen bezoek op de afdelingen mogelijk die alleen bereikbaar zijn na het passeren van de besmette afdeling. Voor bewoners die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. De GGD heeft de mogelijkheid om te besluiten om op basis van de regionale prevalentie de bezoekregeling tijdelijk te stoppen.

 

Woensdag 3 juni - Alle zorglocaties van Pro Senectute zijn inmiddels open voor bezoek. Bewoners en hun eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd door de locatiemanager. Voor bezoek gelden strikte regels en (rand)voorwaarden. Deze regels en (rand)voorwaarden zijn gebaseerd op de Handreiking Bezoekregeling Verpleeghuizen (pdf).

Vrijdag 22 mei 2020 - Op 19 mei maakte het kabinet bekend dat vanaf 15 juni a.s. in principe alle verpleeghuizen in Nederland onder strikte voorwaarden weer open gaan voor bezoek. Daarnaast geldt dat verpleeghuizen die daarop zijn voorbereid en geen besmettingen hebben, al eerder bezoek kunnen ontvangen. Per bewoner mag dan één vast persoon (zonder corona-gerelateerde klachten) op bezoek komen, waarbij onder andere de 1,5 meter afstand-regel geldt. Op dit moment werken we binnen Pro Senectute heel hard om bezoek aan bewoners weer mogelijk te maken. Hiervoor wordt een bezoekregeling - en daarbij horende protocollen – opgesteld. De veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers is hierin leidend. Bewoners en hun eerste contactpersonen wordt z.s.m. (in de week van 25 mei) geïnformeerd over wanneer bezoek weer mogelijk is.

Pro Senectute volgt nauwgezet de landelijke maatregelen en adviezen van de overheid, het RIVM en ActiZ (de branchevereniging voor de VVT-sector). Bij vragen kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Mijn man werd in 2007 getroffen door een progressieve vorm van Parkinson. Na mijn heupoperatie besloten we naar Oranjestein te verhuizen. Helaas overleed mijn man al snel. Dit lichte hoekappartement heeft een heerlijk terras met uitzicht op de tuin, waarin ik dagelijks drie rondjes loop. Ik doe mee met yoga-les, fiets op de hometrainer en lees iedere dag twee kranten. Genoeg vitaliteit voor lichaam en geest dus.

Mevrouw Beintema
Bewoner Oranjestein, Doorn