• Kale huurprijzen variëren van € 1.750,- per maand * voor een appartement van circa 90 m2 tot € 
  • 2089,- voor circa 130 m2 
  • Servicekosten € 195,- per maand *
  • Huur parkeerplaats, indien gewenst € 175,- per maand *
  • Kosten voor water en elektra volgens eigen gebruik

* Jaarlijks vindt een indexatie plaats

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.

Monique Polman
Locatiemanager Oranjestein, Doorn