Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in  Waalsdorp een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten, waaronder een 24-uurs zorgalarmeringssysteem met zorgopvolging in noodgevallen. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u in Waalsdorp de zorg op geplande tijden van onze eigen zorgmedewerkers. Het is dan fijn te weten dat er in Waalsdorp 24 uur per dag een zorgmedeweker aanwezig is.

Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in Waalsdorp, zullen we met u (en eventueel uw naasten) een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner.

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager